System oddymiania – zasady i przepisy

Bezpieczeństwo jest jedną z nadrzędnych potrzeb człowieka. Należy je zapewnić bez względu na sytuację czy miejsce, w którym się znajduje. Podczas pożaru system oddymiania jest częścią standardowego wyposażenia instalacji bezpieczeństwa. W przypadku pożaru służy do odprowadzenia dymu i ciepła by zapewnić odpowiednią widoczność w czasie ewakuacji.

Wentylacja oddymiania ma pomóc w ratowaniu ludzkiego życia i ograniczenia szkód materialnych. Dym i toksyny, które wydobywają się podczas spalania są główną przyczyną ofiar śmiertelnych na skutek pożaru. System pozwala na odprowadzanie ich na zewnątrz.

Wytyczne i przepisy:

W przypadku systemu oddymiania zastosowanie mają przepisy:

  • Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozdział 4 § 15.1
  • „Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego polegających na (…):
    4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.’’
  • Części systemu oddymiania muszą zostać skontrolowane przez CNBOP (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) i uzyskać certyfikat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
  • Systemy oddymiania powinny być konserwowane okresowo, zgodnie z zaleceniami producenta, jednak zgodnie z § 3.3, z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, nie rzadziej niż raz w roku.

Szczegółowy opis oddymiania wg. CNBOP znajdziesz tutaj.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w wielu budynkach istniejących oraz nowo budowanych istnieje konieczność zastosowania systemu oddymiania. Warto zlecić wykonanie takiego systemu firmie z doświadczeniem, ponieważ po pierwsze ten system chroni życie ludzkie a ,po drugie wykonany niezgodnie z przepisami nie zostanie odebrany przez strażaka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *