10 błędów podczas wykonywania instalacji SAP

System Alarmu Pożarowego (SAP) to system wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru. Jego celem jest ochrona ludzi i mienia, zatem należy unikać błędów podczas instalacji, ponieważ mogą one narazić ludzi na utratę zdrowia lub nawet życia.

Główną funkcją SAP jest szybkie wykrycie powstającego pożaru jeszcze zanim ten się rozprzestrzeni i osiągnie rozmiar trudny do opanowania. Poprawne działanie takiego systemu minimalizuje straty materialne i ludzkie.

sap systemy alarmu pożarowego

Czym jest SAP?

SAP – to System Alarmu Pożarowego, wymiennie stosuje się skrót SSP oznaczający System Sygnalizacji Pożaru. W obu przypadkach mowa o instalacji, której zadaniem jest wczesne wykrycie pożaru po jego oznakach jak wzrost temperatury czy obecność dymu i ognia. Następnie inicjowany jest alarm i automatycznie zostaje powiadomiona jednostka straży pożarnej.

Poprawny sposób instalacji alarmu przeciwpożarowego zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i niezbędny czas na przeprowadzenie ewakuacji budynku.

Błędy podczas instalacji SAP:

  1. Nieznajomość wymogów dotyczących systemów sygnalizacji pożaru oraz sposobu instalacji tych systemów, co może skutkować m.in. niedostosowaniem poziomu dźwięku alarmu do specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14.
  2. Korzystanie z sygnalizatorów bez certyfikatu zgodności i świadectwa dopuszczenia do instalacji ppoż.
  3. Brak konsultacji ze specjalistą. Każda instalacja musi spełniać określone przepisy bezpieczeństwa pożarowego, zatem powinna być skonsultowana, zaprojektowana i zainstalowana przez profesjonalistę.
  4. Zły dobór rodzaju i rozmieszczenia detektorów, przez co nie uzyskuje się optymalnego poziomu zabezpieczenia. Czujki powinny być dostosowane do rozkładu budynku i warunków panujących w obiekcie.
  5. Niedostosowanie elementów instalacji. Może się okazać, że w obiekcie powinny być zastosowane również Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP), sygnalizatory optyczne oraz syreny – rozmieszczenie przycisków alarmowych regulują normy projektowe.
  6. Wybór alarmu pożarowego bez funkcji powiadomienia straży pożarnej. Wprawdzie i tak zyskuje się wtedy czas na ewakuację, jednak może go zabraknąć na wykonanie telefonu, a i czas reakcji straży może nie być wystarczająco szybki.
  7. Zły rodzaj okablowania urządzeń ppoż. Mowa zarówno o samych przewodach, jak i błędnych trasach kablowych i niewłaściwym podłączeniu samych sygnalizatorów.
  8. Błędne podłączenie do napięcia sieciowego urządzeń zasilanych napięciem stałym w zakresie napięć bezpiecznych.
  9. Przesadna oszczędność. Najlepiej zainwestować w sprzęt o wysokich parametrach, do tego zastosować tyle elementów, ile instalacja potrzebuje, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa.
  10. Brak integracji z systemem bezpieczeństwa. Jeżeli w obiekcie istnieje taki system, w momencie uruchomienia alarmu rozpoczyna się procedura bezpieczeństwa jak wentylacja, oddymianie czy kontrola dostępu.

Po co zatrudniać specjalistów od instalacji SAP?

Niezwykle ważna jest poprawna instalacja systemu ppoż. oraz późniejsza konserwacja i serwis – tylko w ten sposób uniknie się błędów, które mogą przynieść opłakane skutki. Każdy projekt SAP musi zostać zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. ppoż. i powinien być fachowo przygotowany przez profesjonalnego instalatora – tylko wtedy instalacja spełni wymogi formalne i techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami. Profesjonalna firma przeprowadzi również demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu oraz modernizację istniejącej instalacji przeciwpożarowej.

Jakie są koszty instalacji?

SAP składa się z kilku elementów, których cena jednostkowa zaczyna się od 1000 zł. Koszt całego systemu zależy od doboru tych elementów.

System ma zapewniać bezpieczeństwo przede wszystkim ludzi, ale i dóbr materialnych, zatem nie zalecamy samodzielnego kupowania alarmu przeciwpożarowego i domowej instalacji.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą KSK Lublin – z chęcią poznamy Państwa wymagania i zaproponujemy rozwiązania zgodne z zasadami bezpieczeństwa i z zastosowaniem odpowiedniej funkcjonalności.

Telefon: 691 026 826.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *