Kilka kroków do efektywnej ochrony firmy przed złodziejami

Każda firma narażona jest na straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych czy działań ludzkich, skierowanych bezpośrednio przeciwko niej. Przedsiębiorca nie pozostaje jednak bezbronny: ma do dyspozycji szereg narzędzi zapewniających bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i mieniu. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy tworzeniu efektywnego systemu alarmowego dla firmy, biura lub innego obiektu.

ochrona firmy przed złodziejami

System alarmowy jako podstawowa i minimalna ochrona

Podstawowym zadaniem systemów alarmowych jest ochrona obiektów firmy przed niepowołanymi osobami. Alarmy stanowią pierwszą linię aktywnej ochrony obiektu przed nieproszonymi gośćmi, którzy rzadko kiedy mają problemy ze sforsowaniem pasywnych zabezpieczeń, takich jak drzwi lub okna przeciwwłamaniowe, dobre zamki lub elementy konstrukcji budynku.

Alarm powinien zadziałać natychmiast po wykryciu ataku na infrastrukturę firmy, a oprócz uruchomienia sygnalizacji wysłać także powiadomienie do centrum odbiorczego. Dzięki temu załogi interwencyjne zdołają zareagować jeszcze przed pokonaniem przez włamywaczy zabezpieczeń mechanicznych.

Czym powinien charakteryzować się dobry system alarmowy?

Instalacja oraz konfiguracja systemu alarmowego powinna być unikalna, tak by stanowiła dla potencjalnych rabusiów orzech trudny do zgryzienia. Sposób i miejsce instalacji kamer i czujników powinny być dobrane tak, by efektywnie obejmowały wszystkie newralgiczne obszary, jednocześnie harmonizując się z otoczeniem.

System powinien być odporny na fizyczną i zdalną ingerencję z zewnątrz, a wszelkie logi jego działania, zapisy z monitoringu oraz alerty z czujników muszą zapisywać się w zabezpieczonym miejscu, najlepiej z kopią zapasową, zlokalizowaną fizycznie poza siedzibą firmy. Daje to możliwość zapoznania się z zawartymi informacjami nawet, gdy główna kopia danych ulegnie uszkodzeniu.

Wideodomofon jako pierwsza bariera dostępu

Wizyjny system monitoringu przy wejściu, czyli wideodomofon, pozwala (przez zainstalowaną przy wejściu kamerę) sprawdzić, kto chce dostać się do wnętrza budynku, w którym siedzibę ma firma. W zależności od potrzeb klienta kamera wideodomofonu może być kolorowa lub czarno-biała, o mniejszej lub większej rozdzielczości.

Warto powiązać z nią dodatkowe źródło światła, które pozwoli na doświetlenie osoby chcącej dostać się na teren firmy wieczorem lub w nocy. Dodatkowym ulepszeniem może być doświetlenie diodami produkującymi światło podczerwone. Wówczas otoczenie podświetli się w sposób niewidoczny dla postronnych osób.

System telewizji przemysłowej (monitoring) przydatnym narzędziem ochrony firmy

Systemy telewizji przemysłowej to najszybciej rozwijająca się technologia w branży ochrony budynków. Można je podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich są systemy obserwacyjne (zarówno analogowe, jak i cyfrowe), w których obraz z kamer monitoringu jest przekazywany bez przerwy do stanowiska ochrony i tam monitorowany przez człowieka. Układ taki wymaga czasem stworzenia wręcz ściany monitorów i zatrudnienia kilku operatorów.

Z kolei systemy detekcyjne wykorzystują kamery zaopatrzone w czujniki ruchu, wykrywające ruch w polu widzenia kamery i dopiero wtedy przekazujące obraz do centrali lub w formie alertu na smartfona lub komputer. Wiele modeli kamer z detektorem ruchu może działać autonomicznie, a wykonane filmy lub zdjęcia rejestrować na kartach pamięci. Najnowsze rozwiązania, określane mianem inteligentnych, wykorzystują w monitoringu algorytmy rozpoznające zmiany scenerii w polach oznaczonych w polu widzenia kamery oraz teleinformatyczne interfejsy sieciowe, sterujące pracą poszczególnych kamer.

W tych układach wszystkie kamery rejestrują swój obraz (oprogramowanie dokonuje jego analizy), ale do stanowiska ochrony lub innego odbiornika jest on przekazywany dopiero w określonej sytuacji alarmowej, np. po wykryciu ruchu, pojawieniu się obiektu spełniającego określone warunki w zaprogramowanym do monitoringu fragmencie pola widzenia kamery lub jeśli pomiędzy kolejnymi klatkami obrazu wystąpią znaczne różnice.

W ten sposób można np. monitorować ruch ludzi w obiektach lub na otwartych przestrzeniach, jednocześnie ignorując przemieszczanie się zwierząt. Systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję i specjalne algorytmy pozwalają na ograniczenie liczby operatorów na stanowisku i jednocześnie zmniejszają ryzyko popełnienia przez nich błędu (wynikającego np. ze zmęczenia). W układach inteligentnych można zaprogramować strefy w polu widzenia objęte nadzorem sztucznej inteligencji oraz wyłączyć z niego tzw. strefy prywatności, np. okna prywatnych mieszkań na monitorowanym osiedlu.

Zastosowane w systemach monitoringu kamery mogą być dodatkowo zaopatrzone w układy doświetlające w podczerwieni, co pozwala na pracę w ciemnościach. Najnowocześniejsze, cyfrowe systemy monitoringu wizyjnego, wykorzystujące interfejsy sieciowe IP, umożliwiają przesyłanie obrazu przez kablowe lub bezprzewodowe łącza internetowe. Można dzięki temu poszerzyć zasięg monitoringu i nadzorować teren firmy oraz jej otoczenia, m.in. dróg dojazdowych,chodników i ścieżek. Takie rozwiązanie pozwala także na dostęp do obrazu z kamer z dowolnego, podłączonego do internetu i zaopatrzonego w odpowiedni program urządzenia. Jest to idealne rozwiązanie dla firm mających swoje oddziały zlokalizowane w różnych częściach miasta, województwa lub kraju.

system monitoringu dla firmy

System monitoringu dostosowany do potrzeb firmy

By system telewizji przemysłowej zadziałał skutecznie, musi być zaprojektowany specjalnie dla potrzeb konkretnego klienta i oparty na najnowocześniejszych, sprawdzonych rozwiązaniach. Ważne, by integrował kilka metod zabezpieczenia, dzięki czemu skuteczniej ochroni przed nieprzewidzianymi sytuacjami wynikającymi zarówno ze zdarzeń losowych, jak i celowego działania przeciwko firmie.

System powinien być łatwy w rozbudowie, tak by poszerzenie jego funkcji nie wiązało się z koniecznością całkowitej wymiany całości lub przynajmniej kluczowych jego elementów. By zapewnić pełną integrację systemu, warto skorzystać z usług zakładu wyspecjalizowanego w ich projektowaniu i zakładaniu.

Kontrola dostępu jako środek ochrony pomieszczeń

Dobry system zabezpieczeń powinien zapewniać także kontrolę dostępu do poszczególnych działów lub stref przedsiębiorstwa. Szeregowi pracownicy działów produkcji nie muszą mieć dostępu do magazynów, laboratoriów czy działów informatycznych. Podobnie nieprzeszkoleni pracownicy administracyjni nie powinni przebywać w pomieszczeniach, w których wymagane są specjalne, zindywidualizowane środki ochrony osobistej.

Odpowiednio skonfigurowany system uniemożliwia niekontrolowany dostęp również przypadkowym osobom z zewnątrz. Urządzenia zapewniają wstęp tylko do tych działów, w jakich dany pracownik może przebywać. Do tego celu mogą służyć identyfikatory dostępne w formie kart bezstykowych lub breloków zaopatrzonych w moduły RFID (które można łączyć dodatkowo z zabezpieczeniami opartymi na cechach biometrycznych).

Rozwiązania takie są wygodne, ponieważ pozwalają na zaprogramowanie dostępu nie tylko do poszczególnych działów w godzinach pracy, ale także na czasowe rozszerzenie uprawnień dostępu. Elektroniczne karty wstępu stanowią także wygodne rozwiązanie dla gości firmy, ponieważ pozwalają na zapewnienie im dostępu do pewnych działów bez konieczności angażowania dodatkowych osób do opieki nad nimi. System elektronicznych identyfikatorów oraz otwieranych za ich pomocą drzwi do poszczególnych działów daje nie tylko możliwość śledzenia ruchu pracowników: zabezpiecza ich również w razie wypadków lub innych zdarzeń losowych (pozwala na określenie ilości osób znajdujących się w zagrożonej strefie). System kontroli dostępu może być uzupełniony przez rejestrację czasu pracy pracowników, co z kolei ułatwia comiesięczne rozliczenia.

kontrola dostępu

System sygnalizacji pożaru jako zabezpieczenie mienia, a także życia ludzi

W każdej firmie ważne jest także zastosowanie odpowiednich systemów zabezpieczenia życia i mienia. Zalicza się tutaj przede wszystkim systemy sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania, systemy monitoringu skażeń przemysłowych lub technicznych środowiska pracy oraz jego otoczenia, a w przypadku infrastruktury krytycznej także skażeń będących efektem celowego działania, np. powstałych w wyniku sabotażu lub ataku terrorystycznego.

Największą popularnością cieszą się systemy alarmu pożarowego, które mają za zadanie automatycznie wysłać informację do centrum odbiorczego, które w razie potrzeby zawiadomi odpowiednie służby. Alarmy przeciwpożarowe warto połączyć z systemami oddymiania, dzięki czemu w razie pożaru można łatwo usunąć toksyczny dym.

Dodatkowe korzyści z zastosowania systemów zabezpieczeń

Właściwie dobrany system alarmowy obejmuje także wykrywanie innych, potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, takich jak np. ulatniania się gazu, pojawienia się czadu czy zalania pomieszczeń. Powiązanie ze sobą poszczególnych elementów systemu alarmowego, monitoringu wizyjnego kontroli dostępu oraz innych elementów odpowiadających za bezpieczeństwo firmy w jednym, centralnie nadzorowanym układzie daje możliwość ich łatwego nadzorowania i zarządzania w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Inteligentne systemy telewizji przemysłowej pozwalają na monitoring terenu firmy, a powiązane z czujnikami ruchu i systemami kontroli dostępu do poszczególnych stref dają możliwość z jednej strony wykluczenia fałszywych alarmów spowodowanych np. obecnością uprawnionych pracowników w pewnych pomieszczeniach, zaś z drugiej ochrony pomieszczeń przed osobami nieuprawnionymi. Wykorzystanie inteligentnych systemów wizyjnych pozwala także na monitoring dużych obszarów, np. w większych przedsiębiorstwach rolnych lub leśnych, oraz daje możliwość automatycznej detekcji pożarów na podstawie pojawienia się słupów dymu czy płomieni na monitorowanym obszarze.

Szukasz firmy, która pomoże Ci w skutecznym zabezpieczeniu firmy przed złodziejami? Zgłoś się do specjalistów z firmy KSK Lublin. Telefon: 691 026 826

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *