Instalacja kontroli dostępu – jak unikać błędów w trakcie instalacji systemu?

System kontroli dostępu KD skutecznie kontroluje dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref. Dzięki niemu tylko osoby upoważnione mają wstęp na obiekt i mogą się po nim poruszać, korzystając z identyfikatorów osobistych. Żeby poprawnie działał, jego instalacja musi przebiec bezbłędnie.

drzwi z kontrolą dostępu

Najważniejsza zaletą z instalacji systemu kontroli dostępu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia. Zabezpieczenie to przynosi wymierne korzyści finansowe, ponieważ KD ogranicza ryzyko kradzieży, wandalizmu czy włamania.

Najprostszy system KD to pojedynczy kontroler działający w sposób autonomiczny, bardziej rozbudowany daje praktycznie nieograniczone możliwości, jak rozliczenie wejść na basen czy prowadzenie rejestru czasu pracy (współpraca z systemami płacowo-kadrowymi). Można go rozbudować o inne elementy, jak CCTV, SAP, dzięki czemu uzyska się zaawansowany system bezpieczeństwa.

Co to jest KD?

Dzięki systemowi KD prowadzi się stały monitoring nad tym, kto przebywa i porusza się po obiekcie i w przypadku zagrożenia lub alarmu sprawniej można przeprowadzić ewakuację, nie wspominając, że o wiele łatwiej jest rozpoznać zdarzenie niepożądane i uruchomić odpowiednie procedury.

Bardziej szczegółowo, czym jest KD, opisaliśmy w poprzednim wpisie: Przegląd rozwiązań z zakresu kontroli dostępu.

10 ważnych błędów, jakie można popełnić przy wykonywaniu instalacji KD

Większość błędów jest popełniana na etapie planowania systemu. System KD powinien składać się z elementów weryfikujących, urządzeń blokujących (zwory lub elektrozaczepy, bramki obrotowe, szlabany parkingowe) i oprogramowania – od ich prawidłowego doboru, rozplanowania i instalacji zależy bezpieczeństwo całego systemu i skuteczność działania.

Błędy podczas instalacji KD:

  1. Brak lub złe założenia przy planowaniu systemu KD, co rzutuje później na sprawność systemu i możliwość jego złamania.
  2. Zły dobór elementów ryglujących, które mogą nie spełniać swojego zadania i ułatwiać dostęp osobom nieuprawnionym.
  3. Oszczędność na elementach dodatkowych, przez co nie można wykorzystać pełnych możliwości systemu.
  4. Wadliwe wykonanie okablowania umożliwiające ominięcie systemu. Okablowanie powinno być poprowadzone w sposób dyskretny, niezakłócający pracy i tak, aby było odporne na sabotaż.
  5. Niedokładny lub nieprawidłowy montaż elementów ryglujących, przez co drzwi nie blokują się automatycznie.
  6. Brak podtrzymania zasilania systemu, przez co narażony jest na zakłócenia w pracy przez awarie sieci elektroenergetycznej.
  7. Brak odpowiednich integracji z innymi systemami (alarmowymi, ppoż.).
  8. Brak możliwości zarządzaniem systemem, a w szczególności uprawnieniami użytkowników poprzez oprogramowanie komputerowe.
  9. W trakcie użytkowania brak odpowiednich procedur, przez co system KD przestaje spełniać swoje zadanie.
  10. Zastosowanie rozwiązań uniemożliwiających rozbudowę systemu w przyszłości.

Jakie są koszty wdrożenia instalacji KD?

Cennik instalacji systemu KD zależy od liczby jego elementów i projektu. W koszcie mieści się instalacja systemu liczona na każde urządzenie, koszt ułożenia okablowania, wdrożenia oprogramowania i koszt szkolenia pracowników.

Zalecamy instalację KD powierzyć profesjonalistom, tylko wtedy uzyska się wydajny, bezawaryjny i działający całodobowo system, który będzie spełniał swoje zadanie.

Zachęcamy do kontaktu z firmą KSK Lublin Krzysztof Kuzioła – z chęcią pomożemy dobrać najlepsze rozwiązania oraz przeprowadzimy fachowy montaż. Kontakt: 691 026 826.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *