Wady i zalety monitoringu firmowego

Możliwość rejestrowania pracy zatrudnionych oraz tego, co dzieje się na terenie przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu, to bardzo ważna kwestia dla każdego pracodawcy. System kamer biurowych jest bardzo popularny w firmach. Jednak, jak niemal wszystko, rejestrowanie sytuacji w firmie ma swoje plusy, ale także i pewne minusy. Jednak odpowiednie podejście do tych drugich, może je znacznie zniwelować. Sprawdźmy, jakie monitoring w firmie wady i zalety wykazuje.

Niekorzystne strony monitoringu – wady

licznik prądu - monitoring pochłania więcej energii

Pierwsza wada jaka wynika ze stosowania monitoringu w firmie, dotyczy raczej mniejszych przedsiębiorstw, które muszą liczyć się z przysłowiowym każdym groszem.

Monitoring w firmie to bowiem z jednej strony spory koszt wykonania instalacji, a z drugiej trochę wyższe zużycie energii, a co za tym idzie wyższe rachunki co miesiąc.

Duże przedsiębiorstwa, które dysponują olbrzymim budżetem finansowym nawet nie odczują tego aspektu.

Druga wada wiąże się z nastawieniem samych zatrudnionych. O tym, że rejestrowanie aktywności służbowej pracowników i możliwość jej weryfikacji przez szefa, nie jest wymarzonym procesem dla zatrudnionych, nie trzeba przekonywać chyba nikogo.

Żaden zatrudniony nie czuje się dobrze, wiedząc, że jest obserwowany, nawet jeśli wykonuje swoje obowiązki bez zarzutu. Nie da się ukryć, że w pewnym stopniu zaburza to poczucie swobody i wprowadza pewne skrępowanie.

Może to zatem być przyczyną zaniżonego stopnia zaufania oraz sympatii do szefa wśród grupie pracowników. Nie musi jednak tak się stać.

Niemal każdą wadę związaną z koniecznością instalacji monitoringu w firmie można przekuć w zaletę.

Wystarczy podejść sprytnie do kwestii. Chodzi tu o przekonanie zatrudnionych, że wprowadzane kamery są dla nich, a nie przeciw nim, że mają ich chronić i zabezpieczać ich prawa, nie zaś stanowić system kontroli.

Dla pracownika, monitoring może być cenny np. w przypadku wypadku podczas pracy.

Zapis obrazu może być kluczowy podczas starania się o odszkodowanie. Taka sytuacja może posłużyć za argument perswazyjny kadry pracowniczej.

systemy zabezpieczeń lublin

Korzyści płynące z monitoringu

montaż kamer dla firm lublin

Zalety, jakie wykazuje monitoring firmy są dość oczywiste. To przede wszystkim możliwość rejestrowania wszystkiego tego, co dzieje się na jej terenie.

Jest to ważne zarówno ze względów operacyjnych dla przełożonego, jak i bezpieczeństwa.

Monitoring to możliwość analizy pracy zatrudnionych, regularnego sprawdzania sposobu wykonywania obowiązków, zachowania się pracownika w stosunku do klienta, czy np. marnowania czasu np. na częste wyjścia z biura na papierosa itp.

To narzędzie, które daje pracodawcy możliwość oceny zatrudnionego, co może być ważne np. w przypadku chęci wyeliminowania zachowań niepożądanych u pracownika lub przy przyznawaniu premii oraz ewentualnego awansu.

Dzięki monitoringowi pracodawca otrzymuje obraz zaangażowania wszystkich zatrudnionych.

Kamery to jednak przede wszystkim bezpieczeństwo.

Już sam jej widok studzi agresywne zapały lub nawet zamiary złamania prawa. Jest to ważne w kontekście firmy, która posiada biuro obsługi klienta, a pracownicy mają kontakt z ludźmi z zewnątrz.

Każda firma może stać się obiektem ataku złodzieja czy agresji niezadowolonego klienta. System kamer studzi negatywne zapały, zwiększając poziom bezpieczeństwa i jednocześnie pozwalając dysponować materiałem dowodowym w przypadku postępowania sądowego.

To także zabezpieczenie mienia firmy przed niewłaściwym wykorzystywaniem przez pracowników oraz ewentualnymi zamiarami kradzieży.

Monitoring w przedsiębiorstwach wpływa także mobilizująco na zatrudnionych. Świadomość, że szef może obserwować zachowanie w pracy, znacznie zwiększa wydajność.

Podsumowując: ilość korzyści osiąganych z racji wprowadzenia systemu monitoringu przewyższa minusy jego zastosowania i tylko od pracodawcy zależy czy zechce taki system wdrożyć.

Zobacz ofertę – monitoring dla firm w Lublinie. Kompleksową instalację kamer zapewnia firma KSK Lublin – Krzysztof Kuzioła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *