Problemy z prawidłowym działaniem systemów: PPOŻ, CCTV, SSWIN, KD.

Jakie problemy stwarzają techniczne systemy zabezpieczeń? Czy raz zainstalowany system zabezpieczeń jest nadal skuteczny? Czy wszystkie procedury związane z zabezpieczeniami są przestrzegane? A może nie ma takich procedur? Czy system alarmowy, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, alarmu pożarowego jest wystarczający? Który z systemów jest najlepszy? Czy mogę spać spokojnie nie martwiąc się o majątek firmy? Czy łatwo jest okraść moją firmę? Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się Państwo się nad którymś z tych pytań to znaczy, że dobrze trafiliście.

Zajmując się od kilkunastu lat systemami zabezpieczeń często spotykamy się z sytuacją, gdy systemy po zainstalowaniu zostały zostawione samym sobie.

Nikt do końca nie nadzoruje ich pracy, nikt nie sprawdza poprawności działania ani nie robi przeglądów konserwacyjnych. Efekt jest taki, że często te instalacje zaczynają działać nieprawidłowo czy też przestają działać w ogóle. Okazuje się to najczęściej w sytuacjach krytycznych, gdy chcemy coś sprawdzić, gdy potrzebny nam jakiś dowód, bo doszło do takiego czy innego nadużycia lub nawet przestępstwa. Musimy pamiętać, że są to tylko urządzenia, które mogą z czasem źle funkcjonować czy też zwyczajnie się zepsuć.

Jakie jeszcze mogą być przyczyny wadliwego działania systemów zabezpieczeń?

Może być sabotowanie ich poprawnego działania przez osoby zatrudnione w firmie. Często pracownicy wprowadzane zmiany traktują jako coś złego. Coś co zabiera im pewną swobodę lub w pewien sposób kontroluje. Niekiedy pracownicy traktują systemy zabezpieczeń jako element ograniczający, element nadzoru. A przecież większość z nas nie lubi jak się go ogranicza. Dochodzi wówczas do prób omijania tych zabezpieczeń, aktów sabotażu czy nawet wandalizmu.

Jak w takiej sytuacji należy postępować?

Po pierwsze musi być jasny i czytelny przekaz od właściciela czy też osób zarządzających firmą do czego ma być wykorzystywany dany system. Należy pokazać im dobre strony zainstalowanych systemów. Przecież one mają też chronić czy pomagać pracownikom.

Po drugie konsekwentne działania dyscyplinarne. Nawet jeżeli wytłumaczymy pracownikom, że instalowany system ma im służyć lub pomagać to mogą znaleźć się osoby, które mimo wszystko będą starały się omijać czy sabotować zabezpieczenia. Czasem wystarczy tylko ostrzeżenie dane pracownikowi, czasem może potrzebna będzie silniejsza kara jednak tylko konsekwentnym postępowaniem można nauczyć przestrzegania przepisów. Często po paru wybrykach, gdy pracownicy zobaczą że dyscyplina w tym względzie jest konsekwentna przestają i przechodzą nad tym stanem do porządku dziennego.

Przykłady problemów ze źle działającym systemem zabezpieczeń

Dość często nieprawidłowo działającym jest system kontroli dostępu. Czasami dochodzi do tego z braku nadzoru nad prawidłowością jego działania, a czasem sabotowany jest przez pracowników, którzy albo chcą wchodzić do pomieszczeń, do których nie mają prawa dostępu; albo wychodzić sobie „na papierosa” tędy („bo tu bliżej”) niż tam, gdzie jest to wskazane.

Kolejnym przykładem z jakim spotkaliśmy się to niesprawny system alarmowy, a przez to niezałączanie czuwania po zakończonej pracy. Efektem była kradzież materiałów używanych do produkcji. Za straty finansowe kary ponieśli pracownicy magazynowi (albo bezpośrednio albo poprzez potrącenie premii). Co ciekawe usterką był słaby akumulator i system mógł być załączany, ale pracownicy nie zadali sobie trudu by to sprawdzić. Warto tu jednak wspomnieć, że w całej firmie kwestie systemów bezpieczeństwa były traktowane po macoszemu.

System telewizji przemysłowej, czyli jak go niektórzy nazywają „Wielki Brat”. Tutaj przykładów jest mnóstwo jak brak nadzoru prowadzi do aktów kradzieży czy dewastacji. Przykładowo firma zgłasza się do nas z prośbą o pomoc w zgraniu nagrania z kamery, po czym po przyjeździe na miejsce okazuje się, że takiego nagrania nie ma lub obraz z kamery jest prawie nieczytelny. Nikt wcześniej tego faktu nie zgłosił, bo nikt nie nadzorował poprawności działania instalacji monitoringu.

Wydawałoby się, że system alarmu pożarowego jako ten, który ma chronić przed pożarem mienie oraz zdrowie i życie ludzi nie powinien być niesprawny, niszczony czy też sabotowany. Jednak wielokrotnie przekonaliśmy się, że tutaj także może dochodzić do nieprawidłowości. Częstym przykładem jest zasłanianie czujek ponieważ generują fałszywe alarmy zamiast je wymienić na sprawne.

Zdarzają się także sytuacje, gdy czujki są zasłanianie, ponieważ ktoś uznał że mimo zakazu on jednak będzie tutaj palił. Odrębną kwestią jest słaba znajomość zainstalowanego systemu SAP przez pracowników nadzoru technicznego lub portierów. W przypadku remontu pomieszczeń objętych dozorem SSP nie wyłączają oni z dozorowania tych miejsc co prowadzi do zakrywania czujników przez ekipy remontowe co często prowadzi do fałszywych alarmów.

Jakie problemy może powodować brak działających lub źle działające systemy?

Problemów może być wiele i ich konsekwencje mogą bardzo się różnić. Czymś innym jest brak nadzoru nad wchodzeniem do pomieszczeń, a czymś innym brak wymaganych prawem przeglądów systemu czy też niesprawny system.

Problemy z jakimi możemy mieć do czynienia:

  • kradzieże mienia
  • niekontrolowane przemieszczanie się osób po terenie całej firmy
  • brak dowodów przestępstwa
  • kary od instytucji kontrolujących

Jak można temu zaradzić?

Przede wszystkim należy wprowadzić obowiązek cyklicznego sprawdzania stanu technicznego zainstalowanych systemów zabezpieczeń.

Po drugie obowiązek raportowania o zauważonych wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach.

Po trzecie na bieżąco usuwać powstałe usterki, aby nie doprowadzać do ich nadmiernego nagromadzenia.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie firmy zatrudniają osoby, które mają na tyle duże umiejętności i niezbędną wiedzę żeby podołać tym zadaniom. Dlatego tym firmom polecamy outsourcing takich usług.

KSK Lublin – w czym możemy pomóc?

W zakresie naszych usług jest nie tylko wykonywanie nowych projektów i instalacji, ale także nadzór nad istniejącymi. Zdobyta przez wiele lat wiedza pozwala nam szybko wykryć przyczynę awarii i doprowadzić do jak najszybszego jej usunięcia.

systemy zabezpieczeń lublin

Jeżeli poszukujecie Państwo sprawdzonej firmy, która zajmuje się systemami ochrony to zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *