17 stycznia 2018

Słownik pojęć technicznych systemów zabezpieczeń

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy jest dobrze zaznajomiony z tematyką technicznych systemów zabezpieczeń a z drugiej strony w informacjach zamieszczonych na tej stronie staramy się przybliżać czytelnikowi całość zagadnień z tym związanych. Dlatego poniżej przedstawiamy słownik pojęć technicznych oraz skrótów stosowanych w tej branży.

SSWiN

– Skrót od System Sygnalizacji Włamania i Napadu popularnie zwany systemem alarmowym, alarmówką

Czujka PIR

– Passive Infra Red czujka ruchu wykorzystywana w systemach alarmowych wykorzystująca do detekcji czujnik podczerwieni

Czujka MW

– MicroWave czujka ruchu wykorzystywana w systemach alarmowych wykorzystująca do detekcji czujnik mikrofalowy

Czujka kontaktronowa

– Czujka wykorzystywana w systemach alarmowych wykorzystująca do detekcji czujnik pola magnetycznego

Czujka dualna

– Czujka stosowana w systemach alarmowych wykorzystująca do detekcji dwa rodzaje czujników

Manipulator lub klawiatura

– Urządzenie stosowane w systemach alarmowych służące do wprowadzania komend do systemu

Manipulator LED

– Klawiatura LED urządzenie, w którym do wyświetlania stanu systemu alarmowego wykorzystywane są tylko diody świetlne

Manipulator LCD

– Klawiatura LCD urządzenie, w którym do wyświetlania stanu systemu alarmowego wykorzystywane są oprócz diod świetlnych wyświetlacz ciekłokrystaliczny

CCTV

– Skrót od Closed-Circuit TeleVision popularnie zwaną telewizją przemysłową, monitoringiem wizyjnym, telewizją dozorową

CCTV HD

– System telewizji przemysłowej w technologi wysokiej rozdzielczości High Definition

CCTV IP lub monitoring IP

– Rodzaj telewizji przemysłowej wykorzystujący przesył cyfrowy obrazu z kamery

PoE

– Skrót Power over Ethernet określający zasilanie urządzeń będących elementami sieci Ethernet za pomocą skrętki komputerowej

Kamery PTZ

– Kamera pan–tilt–zoom umożliwiająca zdalną kontrolę kierunku obserwacji kamery oraz ogniskowej obiektywu

SSP

– Skrót od System Sygnalizacji Pożaru popularnie zwany systemem p.poż, pożarówką

SAP

– Skrót od System Alarmu Pożarowego, jeszcze inna nazwa systemu ppoż

ROP

– Skrót od Ręczny Ostrzegacz Pożarowy, element systemu SSP przeznaczony do ręcznego uruchamiania alarmu pożarowego

System KD

– System Kontroli Dostępu

System RCP

– System Rejestracji Czasu Pracy

Karty bezstykowe (zbliżeniowe)

– Karty elektroniczne z bezprzewodowym odczytem informacji

Jeżeli któreś pojęcia nie zostały tu wyjaśnione – zapraszamy do kontaktu i przesyłania własnych propozycji pojęć.